Επικοινωνήστε

Βρείτε παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μας.

Διεύθυνση:

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς Μαγνησίας

Παιδόπολη Αγριάς

373 00  Αγριά

 

Τηλέφωνο και τηλεομοιότυπο:

2428097055

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

mαιl@dιm-eιd-νοΙοu.mαg.ςch.gr

(μην αντιγράφετε τη διεύθυνση – είναι γραμμένη με ανάμεικτους χαρακτήρες για να αποφεύγεται η ανίχνευσή της από σχετικά προγράμματα)