Κατασκευή σελίδας υπό Αργυρίου Μπίρη, ψυχολόγου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς

Techno-gamers στην τάξη – Επιτέλους, παιχνίδι στην τάξη!(Erasmus + 2019-20)

Το πρόγραμμά μας για το 2019-20

Άλλο ένα πρόγραμμα Erasmus+ σε εξέλιξη…

Δελτίο τύπου της 22/10/2021

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη εκ των δύο κινητικοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, στο Σπλιτ της Κροατίας. Το πρόγραμμα με τίτλο “Techno-gamers in the classroom” (παιγνιώδης μάθηση στην τάξη) περιλαμβάνει επιμόρφωση σε εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές που με παιγνιώδη, ευχάριστο, ενδιαφέροντα τρόπο αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, όχι μόνο σε ένα ειδικό σχολείο ή ακόμη σε γενικό δημοτικό σχολείο, αλλά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στην εποχή που τα πολυμέσα προσφέρουν αδιάκοπα ερεθίσματα, η παραδοσιακή διδασκαλία φαίνεται πως χρειάζεται προσαρμογή ώστε να κρατά το ενδιαφέρον των μαθητών αμείωτο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα περισσότερα εργαλεία είναι δωρεάν ή πολύ φθηνά στη χρήση, εύκολα στην εκμάθηση και πολύ χρήσιμα.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το plickers, ένα εργαλείο κατά το οποίο ο εκπαιδευτικός υπό τη μορφή κουίζ, βρίσκεται σε θέση ταχύτατα και καθημερινά να αξιολογεί απαντήσεις ολόκληρης της τάξης σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ειδικών καρτελών που εκτυπώνει ο ίδιος μέσα από την εφαρμογή άπαξ.

Ακόμη να αναφέρουμε την υπέροχη συλλογή εργαλείων learningapps.org, στην οποία ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα βρει περίπου ό,τι θέλει για να αλατοπιπερώσει το μάθημά του και να δώσει κίνητρα συμμετοχής στην τάξη. Αντίστοιχο είναι το wordwall.net, ενώ άλλα εργαλεία, όπως το jeopardylabs, το lyricstraining και το blooket προσομοιώνουν τηλεπαιχνίδια μέσω των οποίων πολύ ζωντανά ο εκπαιδευτικός μπορεί να περάσει τη γνώση στους μαθητές.

Φυσικά, ένα πρόγραμμα Erasmus+ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή παράθεση εργαλείων: Είναι εμπειρία, είναι βιωματική επαφή με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη, είναι η ουσία αυτού του όμορφου χώρου που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, είναι μια ευκαιρία για αποπλαισίωση, για γνωριμία με έναν τόπο και δημιουργία διεθνών δικτύων σχολείων.

Ο υπεύθυνος του προγράμματος Αργύρης Μπίρης, ψυχολόγος στο σχολείο της Αγριάς και ο διευθυντής Απόστολος Μιχαλόπουλος, απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση σε όποια σχολεία ενδιαφέρονται για μία σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση κάποιων εργαλείων στο χώρο τους, διάρκειας 30 λεπτών ή περισσότερο, αν το επιθυμούν ή και του ίδιου του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο mail@dim-eid-agrias.mag.sch.gr ή στο τηλέφωνο 2428097055.

Εικόνα 1: Η εφαρμογή plickers στην τάξη

Εικόνα 2: Η ομάδα των εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη, στην απονομή βεβαιώσεων μετά το πέρας το προγράμματος

Ευχαριστίες

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

The Erasmus+ programme is funded by the European Union.

Ευχαριστούμε πολύ το  ΙΚΥ που μας επέλεξε για την υλοποίηση του προγράμματος μας και την ευκαιρία που μας έδωσε να επισκεφτούμε τις συγκεκριμένες χώρες και να μελετήσουμε τα εκπαιδευτικά τους συστήματα καθώς και τον εκπαιδευτικό οργανισμό Erasmus Courses Croatia.

Δήλωση αποποίησης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this web page does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

.

Κατασκευή σελίδας υπό Αργυρίου Μπίρη, ψυχολόγου στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς