Υλικά Erasmus+ 2019-21

https://jeopardylabs.com/

JeopardyLabs allows you to create a customized jeopardy template without PowerPoint. The games you make can be played online from anywhere in the world. Building your own jeopardy template easy. Just use our simple editor to get your game up and running.

https://wordwall.net/el/myactivities

Δημιουργήστε εύκολα τις δικές σας εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες δραστηριότητες για την τάξη σας.
Κουίζ, αντιστοιχίσεις, παιχνίδια λέξεων και πολλά άλλα.

https://learningapps.org/

LearningApps.org is a Web 2.0 application, to support learning and teaching processes with small interactive modules. Those modules can be used directly in learning materials, but also for self studying. The aim is to collect reusable building blocks and make them available to everyone. Blocks (called Apps) include no specific framework or a specific learning scenario. The blocks are therefore not suitable as complete lessons or tasks, instead they must be embedded in an appropriate teaching scenario.

Vita

VITA is a simple & easy video editing app with all features you need for videography!

  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΥΛ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εργαλεία και δραστηριότητες για σωματικούς ή κιναισθητικούς μαθητές

Εργαλεία και δραστηριότητες για οπτικούς μαθητές

Εργαλεία και δραστηριότητες για ακουστικούς μαθητές

Λογικοί ή μαθηματικοί μαθητές

Διδάξτε μέσα από παιχνίδια και έργα

Στυλό/δείκτες επισήμανσης

Διδάξτε σε εξωτερικούς χώρους

Χάρτες, διαγράμματα, διαγράμματα

Αφήστε τους να μετακινήσουν τις καρέκλες τους στο δωμάτιο

Χρησιμοποιήστε τις διαστάσεις της τάξης και τα αντικείμενα στην τάξη για να εξηγήσετε τις αναλογίες

Ηχογραφήστε διαλέξεις για επαναλαμβανόμενη ακρόαση

Νοητικοί χάρτες

Χρησιμοποιήστε μουσική υπόκρουση στην τάξη

Κάντε πολλές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διάλεξης

Δώστε διαλείμματα όταν είναι δυνατόν για να επιτρέψετε στους μαθητές να μετακινούνται

Χρησιμοποιήστε πλέγματα, χάρτες και γραφήματα

Οργανώστε το υλικό μελέτης σε ενότητες και εισάγετέ το με μια συγκεκριμένη σειρά

Δομημένες, στοχευμένες δραστηριότητες

Χρησιμοποιήστε ομοιοκαταληξίες για να βοηθήσετε στην απομνημόνευση

Εξηγήστε τον τελικό στόχο και το σκοπό της δραστηριότητας

Χρησιμοποιήστε αριθμούς και αναλογίες όποτε είναι δυνατόν

Δώστε μια προφορική περίληψη στο τέλος κάθε τάξης

Κάρτες μελέτης ή flashcards

Χρησιμοποιήστε δραστηριότητες χορού, παιχνιδιού ή ρόλων